POLITICA PRIVIND

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal este importanta pentru noi. Prin urmare, acordam o atentie deosebita protejarii vietii private a vizitatorilor care acceseaza site-ul www.pensiunea-casablanca.ro, precum si a celor ale caror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terta parte, sau la care am avut acces dintr-o alta sursa, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Date cu caracter personal însemna orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (numită și persoană vizată). ”O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale”.

Aceasta Politica se refera la datele personale ale clientilor nostri si se aplica datelor cu caracter personal colectate: direct la receptie, website-ul pensiunea-casablanca.ro, prin e-mail, pe canalele de social media sau alte mijloace de comunicare cu noi.

Politica privind protectia datelor cu caracter personal descrie:
-        Scopul pentru care colectam si modul în care folosim datele dumneavoastra cu caracter personal;
-        Modul în care colectam date cu caracter personal;
-        Temeiul procesarii pentru scopul de mai sus;
-        Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectam si le procesam;
-        Perioada de stocare în vederea procesarii;
-        Drepturile dumneavoastra si modul în care puteti sa le exercitati;
-        Catre cine putem transmite aceste date.
-        De asemenea, dorim sa va facem cunoscute masurile pe care le luam pentru a garanta securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal precum si modul în care ne puteti contacta în chestiuni legate de confidentialitate si de protectie a datelor dumneavoastra cu caracter personal.

I. CINE SUNTEM?

Suntem S.C. LEAD CONSULTING 2006 SRL, Bdul. Siderurgistilor 19-23 Galati – jud. Galati  si actionam in calitate de operator al Pensiunii Casablanca, Lepsa – Jud. Vrancea. Datele noastre de identificare sunt : CIF 18420619, NR REG COM.: J17/373/2006.

II. DE UNDE AVEM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL SI SCOPUL PENTRU CARE LE COLECTAM

În scopul desfasurarii activitatii, Pensiunea CasaBlanca, operator de date personale conform GDPR, colecteaza, prelucreaza si stocheaza anumite date cu caracter personal necesare din punct de vedere legal, pentru încheierea unui contract sau în interes legitim. Avem obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra. Pensiunea CasaBlanca se obliga sa nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu exceptia situatiilor în care exista consimtamântul dumneavoastra expres pentru a le utiliza si în alte scopuri. Persoanele vizate nu sunt obligate sa furnizeze aceste date, insa refuzul determina imposibilitatea etectuarii rezrvarilor si intocmirii facturilor pentru serviciilor achizitionate (servicii de cazare).
Pensiunea Casablanca colecteaza date în urmatoarele cazuri:
1.  Daca sunteti un client sau un potential client al pensiunii:
1.1.  Pentru a va oferi serviciile noastre
Va solicitam date pentru a va oferi serviciile noastre:
– a va putea rezerva camere si achizitiona alte servicii la pensiunea noastra; temeiul de prelucrare a datelor este în acest caz este de a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
– a va putea caza în pensiunea noastra: pentru a emite facturile pentru serviciile de cazare achizitionate; prelucrarea datelor cu caracter personal se face, în acest caz, pentru executarea unui contract si, de asemenea, în baza unei obligatii legale; - Legea Turismului, Capitolul VII Sistemul Informatic de Evidentei a Activitatiii de Turism din Romania (SIEATR)
1.2.  Pentru a comunica cu dumneavoastra
Este important pentru noi sa putem comunica cu dumneavoastra în scopul de a va oferi informatiile solicitate, a stabili si confirma in timp util detaliile serviciilor pe care le achizitionati/intentionati sa le achizitionati de la noi (efectuarea de rezervari), precum si solutiona diverse cereri si sesizari ale dumneavoastra in legatura cu serviciile noastre. Temeiul pentru aceasta prelucrare il constituie interesul nostru legitim de a ne desfasura activitatea in bune conditii.
1.3.  Obligatie legala
În anumite situatii va putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligatii legale, impuse de legislatia în vigoare. Legea Turismului, Capitolul VII Sistemul Informatic de Evidenta a Activitatii de Turism din Romania (SIEATR)
Categoriile de date prelucrate în contextul relatiei noastre cu dumneavoastra sunt numele, prenumele, telefonul, adresa / domiciliul, adresa de posta electronica (optional) precum si alte date personale pe care ni le puteti furniza direct sau ni le comunicati cu prilejul conversatiilor telefonice, conversatii e-mail, prezentarea la sediul nostru în vederea obtinerii de informatii, etc.
Prin contactarea Pensiunea CasaBlanca în oricare mod stipulat mai sus sau oricare alta metoda care presupune o comunicare mijlocita sau nemijlocita între dvs. si Pensiunea CasaBlanca, întelegeti si sunteti de acord cu datele dumneavoastra vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei politici.

2. Daca sunteti utilizator al site-ului nostru www.pensiunea-casablanca.ro
Colectam si folosim informatiile de la vizitatorii site-ului web in conformitate cu sectiunea  III. CE INFORMATII COLECTAM CAND ACCESATI SI CAND INTERACTIONATI CU WEBSITE-UL NOSTRU .

Pensiunea Casablanca nu colecteaza categorii speciale de date cu caracter personal, adica "date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice."

III. CE INFORMATII COLECTAM CAND ACCESATI SI CAND INTERACTIONATI CU WEBSITE-UL NOSTRU

Prin furnizarea oricaror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.pensiunea-casablanca.ro, întelegeti si sunteti de acord ca datele dumneavoastra vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii GDPR. Pensiunea CasaBlanca va folosi informatiile pe care le furnizati în sectiunea corespunzatoare de contact existenta pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastra.

1. Inregistrarea pe site-ul nostru

www.pensiunea-casablanca.ro  NU ofera/permite crearea de conturi de utilizator si nici nu ofera un serviciu de newsletter sau orice tip de promotii opt-in. Din aceste motive nu aveti posibilitatea sa va inregistrati sau sa va creati un cont pe site-ul nostru, iar accesarea acestuia o efectuati doar in calitate de vizitator. Nu se stocheaza local parole sau alte elemente de identificare.

2. Informatiile pe care le colectam atunci cand ne contactati prin intermediul site-ului (e-mail)

Colectam si utilizam informatiile de la persoanele care ne contacteaza in conformitate cu aceasta sectiune si cu sectiunea intitulata Dezvaluirea si utilizarile suplimentare ale informatiilor dvs.
Cand trimiteti un mesaj la adresa de e-mail afisata pe site-ul nostru, colectam adresa dvs. de e-mail si orice alte informatii pe care le furnizati in acel e-mail (cum ar fi numele dvs., numarul dvs. de telefon si informatiile continute in orice bloc de semnatura din e-mail).
Temeiul juridic pentru prelucrare: este necesar pentru interesele noastre legitime (pentru a raspunde la intrebarile si mesajele pe care le primim si pentru pastrarea evidentei corespondentei.) si pentru executarea un contract sau pentru a demara procesul de angajare intr-un contract la cererea dvs. Motivul pentru care este necesar pentru efectuarea unui contract: in cazul in care mesajul dvs. vizeaza furnizarea de servicii sau luarea de masuri la solicitarea dvs. inainte de a va furniza serviciile noastre (de exemplu, furnizarea de informatii despre cazarea la pensiunea noastra); noi vom procesa informatiile dvs. pentru a face acest lucru.

IV. DURATA PROCESARII

Intentionam sa pastram datele dumneavoastra cu caracter personal pentru o perioada cât mai scurta de timp, atât cât este minimul necesar pentru buna desfasurare a activitatii noastre. Acolo unde este posibil, am setat perioade de pastrare specifice, iar unde nu, am stabilit criteriile pe care le folosim pentru a determina perioada de retentie.

  • Documentele justificative (facturile de cazare) care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva noastra timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite.
  • Pentru datele colectate online, prin intermediul site-ului www.pensiunea-casablanca.ro, acestea sunt redirectionate catre adresa de e-mail cazare@pensiunea-casablanca.ro si sunt stocate pentru o perioada de 24 luni. Mesajele pe care ni le transmiteti prin email  vor fi stocate pe serverele furnizorului nostru de hosting de email.
  • Perioada de retentie Google Analytics (vezi https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=ro): 26 luni.
  • Perioada de retentie log-uri de server: 18 luni.

Pot exista însa situatii în care legislatia în vigoare impune pastrarea anumitor seturi de date pe perioade mai îndelungate de timp.

V. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA ASUPRA DATELOR PERSONALE

În calitate de titular al datelor cu caracter personal (persoana vizata), in conformitate cu GDPR  beneficiati de urmatoarele drepturi:
Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile în care pot fi exercitate;
Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date, la cerere si în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete;
Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege, stergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana;
Dreptul la restrictionarea prelucrarii = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;
Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si în mod gratuit, datele cu caracter personal într–o modalitate structurata, folosita în mod obisnuit si într–un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre operator catre alt operator de date, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege;
Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege;
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privinta persoanei vizate sau o afecteaza în mod similar într–o masura semnificativa;
Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila în domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost încalcate. Website-ului autoritatii de supraveghere este: www.dataprotection.ro.
Puteti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus si sa aflati mai multe despre aceste drepturi prin depunerea unei  cereri scrise la S.C. LEAD CONSULTING 2006 SRL, cu sediul social în Bdul. Siderurgistilor 19-23 – parter, Galati, Tel./fax: 0236 318827, Email: cazare@pensiunea-casablanca.ro.

De asemenea, dreptul Dvs. de a depune plangere se poate exercita prin transmiterea acesteia catre ANSPDCP la datele de contact: Bd G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, Bucuresti, cod postal 010336, telefon +40.318.059.211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

VI. DEZVALUIREA INFORMATIILOR DVS. ALTOR PARTI TERTE

Va rugam sa aveti în vedere faptul ca pentru a putea procesa solicitarile dumneavoastra transmise la adresa de e-mail precizata in sectiunea de contact si prin oricare alte mijloace de comunicare, este posibil ca, în anumite circumstante, sa divulgam datele dumneavoastra partenerilor cu care Pensiunea CasaBlanca colaboreaza si/ sau altor terti furnizori de servicii ai Pensiunii. De exemplu, mesajele pe care ni le transmiteti prin email vor fi stocate si pe serverele furnizorului nostru de hosting de email.
De asemenea, doar daca exista o obligatie legala si ca urmare a unor cereri expres formulate, exista posibilitatea de transmitere a datelor personale relevante catre terti autoritati publice (Politiei, instantelor judecatoresti si altor organe abilitate ale statului), in baza si in limitele prevederilor legale .

Furnizarea de informatii unor terte parti, cum ar fi Google Inc., Facebook.
Google colecteaza informatii prin utilizarea Google Analytics pe website-ul nostru. Google, Facebook, utilizeaza aceste informatii, inclusiv adresele IP si informatiile din cookie-uri, pentru mai multe scopuri, cum ar fi imbunatatirea calitatii serviciilor noastre si a experientei dumneavoastra de navigare. Informatiile sunt colectate de Google si Facebook in mod anonim.
Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime de a ne desfasura activitatea in bune conditii.
Interesele legitime: imbunatatirea calitatii serviciilor noastre.

Pensiunea CasaBlanca a adoptat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum si prelucrarea în conformitate cu cerintele GDPR a datelor dumneavoastra de catre entitatile mentionate anterior.

VII. COOKIE-URI SI TEHNOLOGII SIMILARE

Cookie-urile sunt fisiere de date care sunt trimise de pe un site web catre un browser pentru a inregistra informatii despre utilizatori in diferite scopuri.
Utilizam cookie-uri pe website-ul nostru, inclusiv cookie-uri esentiale, functionale, analitice si de targetare si web beacon-uri. Pentru informatii suplimentare despre utilizarea cookie-urilor, consultati politica noastra privind cookie-urile.
Puteti respinge unele sau toate cookie-urile pe care le utilizam pe website-ul nostru prin modificarea setarilor browser-ului dvs. sau puteti dezactiva cookie-urile neesentiale utilizand instrumentul nostru de control al cookie-urilor, insa prin respingerea lor puteti afecta functionarea website-ului sau unor caracterisitici ale website-ului. Pentru informatii suplimentare despre modulele cookie, inclusiv despre modificarea setarilor browserului dvs., vizitati www.allaboutcookies.org sau consultati politica noastra privind cookie-urile.

VIII. UTILIZAREA MECANISMELOR AUTOMATE DE LUARE A DECIZIILOR

Mecanismele automate de luare a deciziilor sunt acele mecanisme de luare a deciziilor prin mijloace tehnologice (prin intermediul unei masini) fara implicarea umana.
Putem utiliza mecanisme automate de luare a deciziilor pe website-ul nostru pentru a automatiza afisarea de reclamele care contin produsele si serviciile noastre pe alte website-uri pe care le vizitati prin utilizarea cookie-urilor.
Semnificatia si consecintele preconizate: cookie-urile vor fi utilizate pentru a recunoaste faptul ca ati vizitat site-ul nostru pentru a va afisa reclame (cu exceptia cazului in care ati blocat astfel de cookie-uri) si vor culege informatii despre comportamentul dvs. online.
Cum va puteti opune:
Aveti dreptul sa va opuneti utilizarii de catre noi a mecanismelor automate de luare a deciziilor si profilare descrise mai sus. Astfel, puteti bloca aceste tipuri de cookie utilizand instrumentul de nostru de control a cookie-lor sau prin renuntarea la cookie-uri direct din setarile browserului.  Puteti afla mai multe despre utilizarea cookie-urilor si a tehnologiilor similare si cum sa renuntati la acestea in politica privind cookie-urile.  De asemenea, daca nu doriti ca noi sa va procesam adresa IP reala (de obicei adresa IP atribuita de furnizorul Dvs. de servicii de Internet) atunci cand vizitati site-ul nostru, puteti utiliza o retea virtuala privata (VPN) sau un serviciu gratuit, cum ar fi Tor.

IX. INFORMATII DESPRE LOG-UL SERVERULUI WEB

Pentru a gazdui site-ul nostru web, utilizam un server al unui tert,  care inregistreaza automat adresa IP pe care o utilizati pentru a accesa site-ul nostru web, precum si alte informatii despre vizita dvs., cum ar fi paginile accesate, informatiile solicitate, data si ora solicitarii, sursa accesulului la site-ul nostru (de exemplu, site-ul web sau URL-ul (link-ul) care v-a referit la site-ul nostru) si versiunea browserului si sistemului de operare.
Utilizarea informatiilor din log-urile serverului website-ului in scopuri de securitate IT. Furnizorul nostru colecteaza si stocheaza log-urile serverului pentru a asigura securitatea retelei IT. Aceasta include analizarea fisierelor log-urilor pentru a ajuta la identificarea si prevenirea accesului neautorizat la reteaua noastra, distribuirea de coduri rau intentionate, previzionarea atacurilor DDOS si altor atacuri cibernetice, prin detectarea unor activitati neobisnuite sau suspecte. Daca nu investigam o activitate criminala suspecta sau potentiala, noi nu facem si nici nu permitem furnizorului nostru sa faca orice incercare de a va identifica pe baza informatiilor colectate prin log-urile serverului.
Temeiul juridic pentru prelucrare: respectarea obligatiilor legale la care suntem supusi.
Obligatia legala: inregistrarea accesului la site-ul nostru web utilizand fisiere de tip log de server este o masura tehnica pentru a asigura un nivel de securitate adecvat pentru a proteja informatiile colectate de pe site-ul nostru in conformitate cu articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul general privind protectia datelor.

X. TRANSFERAREA DATELOR DVS. PERSONALE IN AFARA SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN

Va vom transfera datele personale in afara Spatiului Economic European doar daca suntem obligati sa facem acest lucru prin lege sau in vederea executarii obligatiilor contractuale fata de dvs. - atunci cand facem acest lucru, ne asiguram ca exista masuri de protectie adecvate, de exemplu: protectia datelor cu caracter personal catre partenerii din afara Uniunii Europene este reglementata prin clauze contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal din Comunitate catre tari terte.

XI. SECURIZAREA INFORMATIILOR DVS.

Transmiterea de informatii catre noi prin Internet. Am luat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a va asigura informatiile si pentru a le proteja impotriva utilizarii neautorizate sau ilegale si a pierderii sau distrugerii accidentale. Cu toate acestea, va rugam sa aveti in vedere ca transmiterea informatiilor pe internet nu este in intregime sigura si daca ne trimiteti informatii prin intermediul internetului (prin e-mail dar si prin orice alta modalitate), faceti acest lucru in intregime pe propriul risc. Nu putem fi responsabili pentru niciun fel de cheltuieli, pierderi de profit, prejudicii ale reputatiei, daune, datorii sau orice alta forma de pierdere sau de prejudiciu suferita de dvs. ca rezultat al deciziei dvs. de a ne transmite informatii prin astfel de mijloace.
De asemenea, daca primim din greseala informatii despre dvs. de la o parte terta si/sau nu avem o baza legala pentru prelucrarea acestor informatii, vom sterge informatiile dvs.
Site-ul www.pensiunea-casablanca.ro poate contine legaturi catre alte site-uri si/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Pensiunii Casablanca Pensiunea CasaBlanca nu îsi asuma nicio responsabilitate cu privire la continutul acestor site-uri si, prin urmare, nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru continutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informatiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Pensiunea CasaBlanca nu va fi responsabila de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale si/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

 

ACTUALIZAREA POLITICII DE PRELUCRARE SI PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Va rugam sa aveti în vedere faptul ca prezenta Politica poate face obiectul unor modificari periodice de continut, prin actualizarea site-ului www.pensiunea-casablanca.ro.
Va rugam sa nu continuati sa utilizati site-ul www.pensiunea-casablanca.ro daca nu sunteti de acord cu astfel de modificari. De asemenea, va recomandam sa verificati aceasta pagina pentru orice actualizare.